här aborteras störst andel foster med skador

stockholm Socialstyrelsen uppger i en rapport att det är stora skillnader mellan landets regioner när det gäller att abortera foster med olika skador.

I Stockholm blir 60 procent av de foster som har allvarliga hjärtfel aborterade. Det ska jämföras med 20 procent i övriga landet. Det är oklart vad skillnaderna beror på.

Även när det gäller aborter av foster med ryggmärgsbråck toppar Stockholm.