Här är det farligast att föda

Stockholm Kvinnor i Stockholm drabbas i större utsträckning av allvarliga bristningar efter sin förlossning än kvinnor i övriga delar av landet, visar en rapport från Socialstyrelsen.

Förra året drabbades drygt 50 kvinnor i länet vilket är nästan dubbelt så många som råkade ut för den typen av komplikationer i Norrbotten, som har den lägsta siffran.

Att vissa kliniker systematiskt letar efter uppkomna skador kan vara en förklaring till att skillnaderna, säger Ingela Wiklund på BB Stockholm i Danderyd i en intervju i Svenska Dagbladet.