Här säljs Mindre p-medel

LÄNET Kvinnor i Stockholms län använder mindre preventivmedel än kvinnor i andra delar av landet. Var femte kvinna i länet får p-medel utskrivet, i Kalmar län är det var tredje.

I hela riket får i genomsnitt en på fyra kvinnor preventivmedel utskrivet. Uppgifterna kommer från Apotekens service och gäller första halvåret 2013.