Här slänger de panten i soporna

LÄNET Danderydsborna är sämst i landet på att panta. De pantade i snitt 59 burkar och flaskor per person förra året jämfört med Stockholmssnittet på 144 och rikssnittet på 154 burkar och flaskor per person.

Mest pantar man i Strömstad på gränsen till Norge: 1 656 burkar och flaskor per person.

Genom att tillverka en burk av återvunnet aluminium sparar man 95 procent av den energi som hade gått åt vid ren nytillverkning.