Harpest härjar i hela landet

STOCKHOLM Det har rapporterats in 11 fall av harpest hos människor i Stockholms län hittills i år. Totalt har 325 fall rapporterats in i hela landet.

Det är enligt Folkhälsomyndigheten ovanligt många fall för säsongen. Det är i september som de flesta fallen av harpest anmäls och Folkhälsomyndigheten befarar att utbrottet fortsätter att växa den närmaste tiden.

Harpest är en bakteriesjukdom som överförs mellan djur och människa. Symptomen är hög feber, huvudvärk och illamående. Sjukdomen är anmälningspliktig.