HD-dom hindrar utlämning av misstänkt skattebrottsling

STOCKHOLM En kvinna från Stockholm som begärts häktad för skattebrott i Azerbajdzjan ska inte lämnas ut till landet, enligt Högsta domstolens (HD) beslut. Kvinnan har anfört att brottsmisstankarna bland annat kommer sig av hennes politiska engagemang.

En utlämning skulle inte vara förenlig med Europakonventionen, skriver HD i sin dom.