Hemsjukvården får vara kvar i landstingets regi

stockholm Kommunförbundet i Stockholms län (SKL) har tillsammans med landstinget beslutat att hemsjukvården inte ska övertas av kommunerna. Motiveringen är att det skulle bli en ekonomisk börda för de kommuner som har många invånare med hemsjukvård.

En annan nackdel är att det skulle bli svårt att dra gränserna mellan vad som är kommunens respektive landstingets ansvar, menar SKL.