Hetare bostadsmarknad än väntat

Stor efterfrågan på bostadsrätter.
Stor efterfrågan på bostadsrätter.

Stockholm Utvecklingen på bostadsmarknaden var bättre än förväntat i juli, augusti och september – både när det gäller bostadsrätter och villor. Det visar SBAB:s Mäklarbarometer, som bygger på enkäter till drygt 200 mäklare i Stockholm, Göteborg och Malmö. Prognosen överträffades både för efterfrågan och prisuppgång. Det senaste kvartalet steg priserna med 3,2 procent för bostadsrätter och 2,1 procent för villor.

Skillnaden mellan utgångs- och försäljningspris har precis som under hela året ökat, trots att man infört acceptpriser.

Förväntningarna på bostadsmarknadens utveckling för resten av året är höga.