Min lokala hjälte

Hjälp till att räkna ekoxar

stockholm Har du sett en ekoxe? Länsstyrelserna vill ha hjälp för att få reda på utbredningen av den fridlysta skalbaggen. Förra året kart­lades ekoxar i Östergötland med hjälp från allmänheten. 530 rapporter kom in. Nu är det dags att kartlägga ek­oxens situation i övriga landet.

– Vi kommer bland annat att göra ett särskilt eftersök av ekoxe kring Käringboda naturreservat i Nynäshamn. Där har vi fått in uppgifter om arten tidigare år, säger Mats Gothnier på länsstyrelsens naturvårdsenhet.