Hjälp till att räkna ekoxar

stockholm Har du sett en ekoxe? Länsstyrelserna vill ha hjälp för att få reda på utbredningen av den fridlysta skalbaggen. Förra året kart­lades ekoxar i Östergötland med hjälp från allmänheten. 530 rapporter kom in. Nu är det dags att kartlägga ek­oxens situation i övriga landet.

– Vi kommer bland annat att göra ett särskilt eftersök av ekoxe kring Käringboda naturreservat i Nynäshamn. Där har vi fått in uppgifter om arten tidigare år, säger Mats Gothnier på länsstyrelsens naturvårdsenhet.