Hjälp till husägare att spara energi

LÄNET Under åren 2006–2010 fördelade länsstyrelsen totalt 34,7 miljoner kronor i stöd till små- eller flerbostadshusägare för att de skulle kunna minska sin energiförbrukning.

Sammanlagt berördes 693 fastighetsägare, uppger länsstyrelsen.

Stödet kunde sökas av dem som bytte sin direktverkande el till ett vattenburet system med fjärrvärme eller individuell uppvärmning med biobränsle, värmepump eller solvärme.