Höginkomsttagare nöjda med vården

LÄNET Patientenkäten för 2011 visar att patienter i länet i allmänhet är nöjda med husläkarmottagningarna. Närmare 30 000 patienter deltog.

Länet är bäst i landet när det gäller läkarkontinuitet, det vill säga att patienterna får träffa samma läkare. Men det ser inte lika bra ut i hela länet.

Mottagningar i områden med lägre medelinkomst får generellt sämre resultat än mottagningar i områden där medelinkomsten är högre.