Inget fel när poliser tog emot frukt

Ingen muta.
Ingen muta.

Stockholm Två poliser anmäldes till Rikspolisstyrelsens personalansvarsnämnd sedan de tackat ja till gratis överbliven frukt.

Det var i samband med en större trafikkontroll i Stockholm som en lokal livsmedelshandlare erbjöd poliserna gratis frukt att dela ut till deras kolleger. För att vara ”rättvisa” mot konkurrerande livsmedelshandlare så frågade poliserna dessa om även de ville sponsra insatsen på liknande sätt.

Poliserna ansåg i efterhand att deras agerande inte var särskilt genomtänkt och meddelade då närpolisbefälet.

Personalansvarsnämnden bedömer gärningen som ringa och avskriver ärendet.