injektioner bästA medicin vid schizofreni

stockholm Det är bättre att schizofrenipatienter får injektioner på sjukhus, som varar i två veckor, än att de får med sig tabletter hem. Det är en av flera lärdomar som kan dras av en studie som landstinget och tre läkemedelsbolag gjort av 6 300 schizofrenipatienter i Stockholms län.

Detta är den första stora kartläggningen av schizofreni­patienters medicinering som har gjorts.