Karta första steg i skyfallshantering

Kraftiga regn hör framtiden till, enligt en ny rapport från SMHI, Naturvårdsverket och Energimyndigheten.
Kraftiga regn hör framtiden till, enligt en ny rapport från SMHI, Naturvårdsverket och Energimyndigheten.

Kortare vintersäsong, högre temperaturer och mer nederbörd är Sveriges lott i den globala uppvärmningens tidevarv, enligt en ny rapport från SMHI, Naturvårdsverket och Energimyndigheten. I Stockholms län möter länsstyrelsen förändringarna bland annat genom att ta fram en lågpunktskarta som visar var risken för översvämningar efter skyfall är som störst.

– Kartan kan användas som översikt, exempelvis vid planering av nybyggnationer, säger Karin von Sydow som jobbar med klimatanpassning på länsstyrelsen.

Lågpunktskartan är ett första steg i myndighetens arbete med att planera för hur fler och kraftigare skyfall ska hanteras i framtiden.