Jägare samlar rävbajs i jakt på dvärgbandmask

stockholm Att plocka blåbär och stoppa direkt i munnen är inte lika självklart om dvärgbandmasken får fäste i Sverige. Nu samlar jägare rävbajs för att få koll på den dödliga smittan.

Det var för två år sedan som den livsfarliga parasiten hittades i landet för första gången. Smittan är dock mycket ovanlig.

I år har bara ett av nästan 1 000 prover som samlats in visat sig vara positivt. Dvärgbandmasken lägger ägg i rävens tarm. Människor smittas genom att få i sig äggen.

Ja till dumpning av snö i Mälaren

stockholm

Havs- och vattenmyndigheten ger trafikkontoret i Stockholms stad rätt att dumpa 800 000 kubikmeter snö per år i Mälaren och Saltjsjön. Kontoret skrev i sin dispensansökan att vid snörika vintrar måste snö forslas bort så att samhällsnyttiga funktioner kan säkerställas.

Dispensen gäller till 1 maj 2016. Enligt beslutet bör dumpning ske av företrädesvis nyfallen snö för att minska föroreningsrisken.