Järfällas befolkning har sprängt 70 000-gränsen

JÄRFÄLLA Enligt statistiska centralbyråns senaste befolkningsstatistik var Järfällas invånarantal 70 701 den 31 december 2014. En ökning med 1 534 jämfört med för ett år sedan. Mest ökade gruppen unga vuxna. I åldern 25–34 år bor det nu nästan 450 fler här än för ett år sedan medan åldrarna 55–64 år minskade med 42 personer. Järfälla ligger trots ökningen kvar som Sveriges 30:e största kommun.