Jobbsiffrorna utan ljusning

STOCKHOLM Trots att antalet inskrivna hos Arbetsförmedlingen i Stockholms län minskade under oktober jämfört med föregående månad, ligger den registrerade arbetslösheten kvar på 7,0 procent.

Jämfört med oktober i fjol ökade antalet inskrivna. Under månaden var det färre som fick ett arbete och de nyanmälda platserna minskade.

Sammanlagt var 75 291 inskrivna som arbetslösa. Antalet sökande som fick arbete var 8 677 personer.