Kapade identiteter stort problem

LÄNET Varje år får många sin identitet stulen, uppger Rikspolisstyrelsen. Brottet begås genom att någon beställer ett bankkort i en annan persons namn, exempelvis Visa eller Mastercard.

Rikspolisstyrelsen efterlyser nu säkrare rutiner hos kort-tillverkarna. Exempelvis rekommenderar man att de kunder som beställer ett nytt bankkort ska tvingas visa någon identitetshandling för att få kvittera ut sitt bankkort eller sin pinkod.