Karta första steg i skyfallshantering

Kraftiga regn hör framtiden till, enligt en ny rapport.
Kraftiga regn hör framtiden till, enligt en ny rapport.

stockholm Kortare vinter­säsong, högre temperaturer och mer nederbörd är Sveriges lott i den globala uppvärmningens tidevarv, enligt en ny rapport från SMHI, Naturvårdsverket och Energi­myndigheten. I Stockholms län möter länsstyrelsen förändringarna bland annat genom att ta fram en lågpunktskarta som visar var risken för översvämningar efter skyfall är som störst.

– Kartan kan användas vid planering av nybyggnationer, säger Karin von Sydow som jobbar med klimat­anpassning på länsstyrelsen.

Lågpunktskartan är ett första steg i myndighetens arbete med att planera för hur fler och kraftigare skyfall ska hanteras i framtiden.