Klamydiaprov sades vara gonorré

STOCKHOLM En person som sökte vård vid Karolinska universitetssjukhuset i Solna fick behandling för gonorré trorts att denne hade klamydia. Det framgår av en lex Maria-anmälan.

Totalt har elva personer fått felaktiga provsvar. Tio personer hade klamydia men fick provsvar som sa gonorré, medan den elfte personen hade gonorré, men det rapporterades felaktigt som klamydia. Patienterna ska dock inte ha lidit någon skada av sammanväxlingen. Den patient som anmälan gäller, fick dock inte optimal behandling.