Klamydiaprov sas vara gonorré

STOCKHOLM En person som led av akut sjukdom sökte vård vid Karolinska universitetssjukhuset i Solna. Personen fick behandling för gonorré – trots att denne hade klamydia. Det framgår av en lex Maria-anmälan.

Totalt har elva personer fått felaktiga provsvar på liknande sätt. De patienterna ska dock inte ha lidit någon skada av sammanväxlingen. Den patient som anmälan gäller fick dock inte optimal behandling.