klottret fördubblat i kollektivtrafiken

Stockholm Klotter mot kollektivtrafiken har under första halvåret i år mer än fördubblats jämfört med samma period 2014.

Enligt preliminära siffror från Brottsförebyggande rådet ­anmälde trafikbolagen 18 575 fall av klotter mot kollektiv­trafik i Stockholms­regionen ­under första halvåret i år, jämfört med 8 047 klotter­anmälningar under samma period förra året.