Kommunen får bakläxa av förvaltingsrätten

HANINGE Förvaltningsrätten tycker inte att Haninge kommun har redovisat några giltiga skäl för att avslå en stockholmares ansökan om bostad med särskild service.

Domstolen skickar därför tillbaka ärendet till kommunen för ny utredning. Mannen, som vill flytta till Haninge, har ansökt om förhandsbesked för bostaden. Förvaltningsrätten anser att mannen har behov av stöd och hjälp i sin livsföring.