Kommuner kan få ta över insamling

LÄNET Renhållningsföretaget Sörab, som ägs av tio kommuner, är positivt till ett kommunalt ansvar för förpacknings- och tidningsinsamlingen. Det framgår av ett remissvar som Sörab lämnat till ett regeringsförslag rörande avfall. Delat ansvar för insamlingen av grovavfall är däremot inte bra, anser bolaget.