Kön viktigt vid medicinering

STOCKHOLM Landstinget har utvecklat en ny e-tjänst som ska hjälpa läkarna att skriva ut rätt läkemedel till kvinnor och män. Att kvinnor och män reagerar olika på läkemedel leder till onödiga biverkningar.

– Vården saknar genusperspektiv på läkemedel. Ofta behandlas vi lika fast vi borde få olika behandling. Det gäller särskilt hjärt-kärl-sjukdomar, säger Birgitta Rydberg (FP), sjukvårdslandstingsråd.

Enligt en färsk studie anser sig läkare vara okunniga om könsskillnaderna och önskar mer kunskap.