Patienter föreslås ta blodprov själva

LÄNET En del av de cirka 2 900 personer som tar det blodförtunnande läkemedlet wafarin skulle själva kunna ta blodprov för att avgöra hur stor dos de behöver. På så sätt skulle de slippa åka till vårdcentralen för provtagning.

För låg dos av medlet kan ge blodproppar och för hög kan ge blödningar.

I ett tjänstemannaförslag sägs att de patienter som vill och kan borde få mätutrustning från landstinget. Hälso- och sjukvårdsnämnden ska ta ställning till förslaget.