Kostnader för mediciner ökar

Stockholm Kostnaderna för de receptbelagda läkemedel som länsborna använder ökar. Förra året låg den på cirka 2 900 kronor per person – en ökning med drygt 130 kronor från 2013.

Stockholmarnas kostnad ligger drygt en hundralapp högre än snittet i landet.

Förra året kostade läkemedel som skrivs ut på recept i Sverige 26,5 miljarder, enligt Socialstyrelsen. Det är den högsta siffran sedan 2006.

Ökningen förklaras till stor del av att nya läkemedel mot virus­infektionen hepatit-C skrivs ut i större utsträckning. Däremot minskar användningen av antibiotika, enligt statistiken.