Köttätarbakterie kartläggs i länet

Ovanligt många fall av en livsfarlig köttätande bakterie har upptäckts på Danderyds sjukhus.

Nu ska det kartläggas hur vanlig bakterien är i resten av länet.

Den köttätande mördarbakterien nekrotiserande fasciit är så aggressiv att en människa kan dö inom ett dygn om inte all infekterad vävnad tas bort. Nu har ovanligt många fall upptäckts på Danderyds sjukhus.

Där har 29 fall av nekrotiserande fasciit rapporterats sedan 2010 enligt siffror som Ardalan Rahimi, läkare på Danderyd, har tagit fram.

Normalt har ett sjukhus av Danderyds storlek omkring två fall per år, men enligt Rahimis siffror har Danderyds sjukhus nu runt 8–10 fall per år.

– Det kan se allvarligt ut med en tredubblad ökning, men det troliga är att det tidigare har funnits en okunskap kring benämningen av nekrotiserande fasciit och att det satts en felaktig diagnos även om behandlingen har varit korrekt, säger Rahimi, som själv diagnostiserat fem fall på Danderyd.

Han menar att bara två fall för ett sjukhus som Danderyd är väldigt lite beräknat och baseras på 20 år gammal forskning som inte längre är aktuell.

Det var den inaktuella forskningen som fick honom att se över hur spridningen ser på Danderyd. För att nu få aktuella siffror även på andra sjukhus ska Rahimi leda en kartläggning i först och främst länet, med start nu i höst.

– Vi ska gå igenom journalsystem på de övriga sjukhusen i Stockholm. Vi ska titta på de senaste fem åren och beräknar vara klara någon gång i vår, säger han.

Efter genomgången i Stockholmsområdet väntar en kartläggning av resten av landet.

– Jag tror att det ser i princip likadant ut över hela landet och att det här inte är något unikt för Danderyd, säger Rahimi.

Enligt Rahimi är det många som bär på bakterien, men få som drabbas av den:

– Det är först och främst de med nedsatt immunförsvar och intravenösa missbrukare som drabbas av bakterien, men det är alltså fortfarande väldigt ovanligt. Och bakterien är inget som sprids på sjukhus utan är något som uppkommer i hemmet.

Enligt forskning omkommer omkring 16 procent av alla som smittas av bakterien.