Kraftig minskning av TBE i augusti

Smittospridare.
Smittospridare.
Antalet rapporterade fall av TBE minskade rejält i länet i augusti.

– Det kan bero på att sommaren varit väldigt torr, säger Mona Insulander, smittskyddssjuksköterska.

Antalet fall av TBE har ökat kraftigt de senaste två åren. Men i år har utvecklingen stannat av. Under juni och juli var det dock ungefär lika många fall som det var föregående år i Stockholms län.

Men i augusti har det minskat rejält. Förra året anmäldes 44 fall av TBE i Stockholms län. I år bara 24.

– Det kan ha flera olika orsaker. Men det har varit en varm och torr sommar vilket kan ha lett till att flera fästingar har dött och färre personer har smittats, äger Mona Insulander, smittskyddssjuksköterska och epidemiolog vid Stockholms läns landsting

Statistiken visar när TBE-fallen har rapporterats in, vilket innebär att det kan vara en viss fördröjning från insjuknandet. Fall som rapporteras i augusti kan handla om personer som blivit smittade i juli.

Men det finns flera olika faktorer som kan påverka antalet fall av TBE.

– Om det är en varm höst kan fästingarna utvecklas till fullvuxen fästing och har då större chans att överleva vintern. Dessutom har tillgången på värddjur stor betydelse, säger Mona Insulander.

Kan en orsak vara att det är fler som vaccinerar sig?

– Det vet vi inte. Men vi har gjort en enkät där vi frågat 8 000 stockholmare om vaccinering för att få en uppfattning om det.

Om det kommer att vara mycket färre fall av TBE under 2013 jämfört med 2012 är för tidigt att säga.

– September och oktober är det svampsäsong och då kan man också bli fästingbiten, säger Mona Insulander.

Den som vistas regelbundet i riskområden bör vaccinera sig. Annars kan man skydda sig med täckande kläder, syna kroppen och duscha efter en dag i fästingrikt område. Borrelia går inte att vaccinera sig mot, men kan behandlas med antibiotika.

– Vi vet inte om antalet fall av borrelia har ökat eftersom det är en klinisk diagnos som inte rapporteras. Men vi vet att det är ett högt antal, säger Mona Insulander.