Kraftig ökning av antalet TBE-fall under augusti

Stockholm I augusti rapporterades det in 83 TBE-fall i landet, vilket är en kraftig ökning jämfört med tidigare augustimånader. Det uppger Folkhälsomyndigheten i ett uttalande. Enligt statistiken har det anmälts i snitt 56 fall under augustimånaderna de senaste tio åren.

De flesta har fått smittan längs Mälaren och Östersjön i Stockholms, Södermanlands och Uppsala län.

I Stockholms län rapporterades 27 fall i augusti.