(rubrik saknas)

Fakta

Kraftig ökning

Källa: LANDSTINGET