Krafttag mot rökning på skolor

STOCKHOLM I morgon, onsdag, bjuder länsstyrelsen in till en kraftsamling för att få till rökfria skolgårdar i länet. Skolchefer, rektorer och politiker bjuds in till ett heldagsseminarium.

Enligt tobakslagen från 1994 får rökning inte förekomma på skolgårdar vilket innebär att skolpersonal inte heller får röka inom skolans område.

Länsstyrelsen skärper nu sin tillsyn av hur kommunerna följer tobakslagen.