Krav på förbud mot metallsökare

LÄNET Den som vill använda en metalldetektor måste ha tillstånd till det av länsstyrelsen.

I ett yttrande över den statliga utredningen ”Kulturmiljöarbete i en ny tid” anser myndigheten dock att det i stället bör vara uttryckligen förbjudet att använda eller medföra metallsökare vid fasta fornlämningar eller för att söka efter fornfynd.

All annan användning tycker man däremot kan vara tillåten.