kritik för skador vid födsel

Stockholm En specialistläkare vid Södersjukhuset kritiseras av Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) sedan ett barn fått bestående hjärnskador efter en förlossning. Ivo konstaterar att läkaren feltolkat fosterövervakningen och att kejsarsnittet därmed försenades.

Även sjukhuset kritiseras då den interna utredningen av fallet påbörjades först tre år senare, när Patientförsäkringen beslutat om ekonomisk ersättning till familjen.