Kritiserad skola läggs ner

STOCKHOLM Myndigheten för yrkeshögskolan riktar allvarlig kritik mot Säbyholms Friskola AB i Sollentuna, som ägs av ABF Nordöstra Storstockholm.

Enligt myndigheten finns det omfattande brister i trädgårdsmästarutbildningen. Skolan måste ordna ett fungerande växthus, verktyg, schema och annat för de 55 studenterna.

Efter kritiken avvecklar skolan verksamheten från och med vårterminen 2014, men ska verka för att de flesta av de 200 eleverna på skolans olika linjer ska kunna gå färdigt sina utbildningar. De elever som går i gymnasiets årskurs 1 och årskurs 2 kommer att erbjudas utbildning på andra skolor.