KS kartläger psykopater

Stockholm Professor Jari Tiihonen vid Karolinska universitetssjukhuset i Solna ska tillsammans med Kriminalvården studera om det finns samband mellan särskilda gener och brottslingar med psykopatiska drag.

Studien ska pågå i flera år och bland annat jämföra gener hos kriminella med hög respektive låg grad av psykopatiska drag.