Min lokala hjälte

Kulmen nådd för RS-smittan

STOCKHOLM Antalet smittade av RS-virus fortsätter att öka till nya rekordnivåer, men nu i lägre takt. Under vecka 6 konstaterades 347 personer vara smittade i riket, jämfört med 335 veckan innan.

Motsvarande siffror för Stockholm är 117 (vecka 6) jämfört med 141 (vecka 5), vilket kan tyda på att kurvan redan vänt nedåt i Stockholm.

För barn under ett år kan RS-infektionen bli besvärlig, men för äldre barn och vuxna liknar det mest en vanlig förkylning.