Kvinnojour kan tvingas lägga ner

LÄNET Kvinnojouren för våldsutsatta missbrukare riskerar att läggas ned.

Orsaken är att Qjouren, som tar emot 20–30 kvinnor och genomför över 800 stödsamtal per år, står utan finansiering.

Qjouren har tidigare fått stöd från bland annat länsstyrelsen och Stockholms stad och driver ett skyddat boende med fem kvinnojoursplatser.