Min lokala hjälte

Kvinnojourer får utbildning

stockholm Kvinnojourerna behöver utbildning för att möta kommunerna som jämbördiga parter i förhandlingar om ersättningar och villkor för sina insatser. I höst erbjuds utbildning i företagsekonomi, lagar, avtal och dokumentation.

– Hittills har de inte kunnat ställa krav på rimlig ersättning och villkor för sitt arbete och de har ofta blivit godtyckligt bedömda, säger Maria-Pilar Reyes, projektledare på länsstyrelsen.

Utbildningen är ett pilotprojekt i Stockholms län.