Kvinnor som gör film får ökat stöd

LÄNET Svensk film gör just nu succé världen över, påpekar länsstyrelsen. För att ytterligare stärka entreprenörskapet inom svensk film stöttar myndigheten ett mentorsprogram som startar den här månaden för kvinnor som producerar film.

– Filmbranschen präglas av stora möjligheter och stenhård konkurrens. Programmet vänder sig till dem som vill utvecklas som producenter, arbetsledare och entreprenörer, säger Kjell Haglund, tf tillväxtdirektör.