3,14

(Talet ”pi”) firades på Internationella pi-dagen i förra veckan den 14 mars, som i Amerika skrivs 3/14. Dagen uppmärksammades bland annat av Tekniska museet.