Lägre förväntan på ekonomin i år

LÄNET Arbetsmarknad och ekonomi gick starkt framåt i Stockholms län förra året, enligt uppgifter från länsstyrelsen. Över 24 000 nya företag startades, sysselsättningen ökade och arbetslösheten pressades tillbaka. Antalet sysselsatta ökade med närmare 30 000 personer. 70,1 procent av alla 15–74-åringar i länet var sysselsatta.

Den positiva utvecklingen mattades dock i slutet av året och förväntningarna på 2012 är betydligt lägre.