Läkare missade cancer – patient avled

SOLNA En läkare har fått kritik av Socialstyrelsen för en otillräcklig undersökning av man som senare avled av cancer.

Socialstyrelsen har bedömt att en närmare undersökning av mannen möjligen inte hade påverkat sjukdomsförloppet då mannen visade sig ha en svårbehandlad form av cancer.

Men det var en allvarlig brist att en så kallad finnålspunktion av mannens sköldkörtel inte gjordes, anser Socialstyrelsen. Först vid en operation upptäcktes cancern.