Min lokala hjälte

Landstinget belönar engagemang

stockholm En ny modell för belöningssystem för anställda i vården ska tas fram av landstinget. Det ska gynna såväl sjukhuset som den samlade hälso- och sjukvården som helhet.

Beslutet om en ny modell fattades i landstingsstyrelsen förra veckan. Syftet är att stimulera till ökat engagemang och ansvarstagande vilket i sin tur bidrar till att verksamheten når målen och höjer kvaliteten.