Landstinget bötfäller ambulans

STOCKHOLM Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har beslutat att kräva vite av Falck ambulans för att de kört ambulanser där bemanningskraven inte följts fullt ut. Under cirka 2,5 procent av totalt 26 300 timmar har bilarna haft personer som ”visserligen uppfyller Socialstyrelsens krav men inte de högt ställda krav som finns i avtalen”, sägs det i beslutet.

– Vi kommer att begära ett vite på en kvarts miljon kronor men det viktigaste är att vi säkerställt att Falck ambulans nu kör med den bemanning vi kräver, säger Gustav Ohlén, enhetschef vid hälso- och sjukvårdsförvaltningen.