Landstinget gick 512 miljoner plus

LÄNET Landstingets ekonomiska resultat för verksamhetsåret 2011 blev 512 miljoner kronor.

Det är lägre än budgeterade 731 miljoner kronor och beror bland annat på pensionskostnader på 1 467 miljoner som inte fanns med i budgeten. Det framgår av årsredovisningen.

Tillgängligheten i vården har förbättrats även om vårdgarantin inte uppfylldes fullt ut. Tillförlitligheten inom kollektivtrafiken är 86 procent år 2011 vilket är en förbättring med två procent jämfört med föregående år.