Landstinget vill ha mer privat vård

LÄNET Under den gångna helgen deltog landstinget i Älvsjömässan Eget Företag med projektet Företagande i Stockholms län.

Enligt landstinget vill man uppmuntra privata vårdgivare att etablera sig i länet. Motiveringen är att det skapar en mångfald i vårdutbudet som är berikande för både patienter och anställda.