Länet har få sjuksköterskor

stockholm Regeringen ökar antalet platser på sjuksköterskeutbildningarna i Stockholmsregionen. Orsaken är att tillgången på sjuksköterskor är lägre i Stockholms län än i övriga landet.

I länet finns det 983 sjuksköterskor per 100 000 invånare, i riket 1 096 sjuksköterskor per 100 000 invånare, enligt Socialstyrelsen.

En utbyggnad av den treåriga sjuksköterskeutbildningen börjar år 2015.