länet växte med 18 276 invånare första halvåret

Stockholm Stockholm län växte med 18 276 personer under första halvåret 2014. Motsvarande period i fjol ökade befolkningen med 17 856 personer.

Totalt bor nu 2 181 318 personer i länet, varav 905 184 i Stockholms stad.

Ökningen beror enligt SCB på både ett födelseöverskott och en större invandring än utvandring.

Den totala folkmängden i landet uppgick vid halvårsskiftet till 9 694 194 personer.