Länets sjöar har blivit friskare

LÄNET Länsstyrelsen har slutat att kalka sjöarna i länet. Det kan dock bli aktuellt att kalka igen, om det visar sig behövas.

Mindre än två procent av sjöarna bedöms vara försurade, enligt en ny undersökning, men länsstyrelsen pekar på att vissa sjöar är naturligt försurade. Kalkningen i kombination med minskat nedfall av svavel- och kväveföreningar har gjort att miljöproblemet är under kontroll. Däremot finns fortfarande övergödning, miljögifter och fysisk exploatering.